Dílna Zauhlovačky s re-use centrem

Workroom and Re-use centrum of Zauhlovačka
O co jde
Projekt reaguje na skutečnost, že v samotných Vratislavicích n. N. dochází 2x ročně (září, duben) ke svozu velkoobjemového odpadu, jehož podstatnou část tvoří právě vyřazený nábytek a bytové vybavení. Svůj projekt chceme zaměřit především na sběr, renovaci a opětovné využití nábytku. Renovace a opravy včetně opětovného využití jsou klíčem prevence k samotnému vzniku odpadu. Chceme předcházet neudržitelné spotřebě a tak i vzniku odpadu – zamezit procesu, kdy se z produktu stává odpad. V odložených předmětech se skrývá potenciál nastupujícího trendu cirkulární ekonomiky a oběhového hospodářství, které respektuje limity naší planety – jejich materiálních a energetických zdrojů.
V komunitě občanů chceme docílit toho, že si aktivně zvolí alternativu pro nakládání s nepotřebným nábytkem – darují ho Dílně s Re-use centrem nebo si ho sami přijdou opravit. Díky projektu vzniklo 14 renovačních a řemeslných kurzů pro 70 občanů a celkem 59 občanů využilo platformu Dílny s re-use centrem pro darování nepotřebného nábytku, jenž by byl jinak zlikvidován.

 

Projekt je realizován v období od 1.6. 2021 – 31.5. 2022.

Projekt podpořila Nadace OSF  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

#sodvahou

Odpovědná osoba za projekt:
Bc. Jitka Jakubičková
avantgart@email.cz
+420 702 019 360